Savjetovanje/javna rasprava o Nacrtu Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet otvara savjetovanje/javnu raspravu o Nacrtu Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Statut Sveučilišta u Zagrebu proizlazi iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 119/22) i Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji je stupio na snagu 31. ožujka 2023. godine.

Pozivamo Vas da se pridružite javnoj raspravi koja je otvorena od 24. ožujka do zaključno 23. travnja 2023. godine.

Komentare i prijedloge možete postavljati sukladno uputama na ovoj stranici.
Primjedbe koje neće biti dostavljene, neće se razmatrati.
Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari i prijedlozi bit će objavljeni ovdje u pdf. formatu iznad komentara te kao informacija na stranicama Fakulteta.

Preuzmite dokument

No online PDF viewer installed

Komentari (10)

Preuzmite odgovore na komentare

 • Ivan Vnučec   22.04.2023. 21:41

  Osvrt na prijedlog kolege Gorana Kiša vezano za članak 5.

  "Kudeljara" je naziv objekta u kojem su nekada djelovala tri zavoda: Hranidba, Specijalno i Opće stočarstvo. Unatrag nekoliko godina, objekt je prenamijenjen sukladno novonastalim potrebama i okolnostima koje su se dogodile uslijed posljednjeg zagrebačkog potresa. Točan je navod da unutar objekta postoji jedan dio prostora koji je registriran i služi za navedena istraživanja Zavoda za hranidbu životinja. Međutim, u istome objektu s druge strane zida nalazi se Praktikum za preradu mesa koji je sastavni dio Zavoda za specijalno stočarstvo, te još nekoliko zajedničkih popratnih prostorija. Kako ne bi došlo do zabune koja proizlazi iz formulacije kolege Kiša "X. Pokušalište Kudeljara u sastavu Zavoda za hranidbu životinja", predlažem izmjenu naziva novopredloženog pokušališta kojim će biti obuhvaćen i Zavod za specijalno stočarstvo, odnosno navedeni Praktikum.

  Lijepi pozdrav,
  Ivan Vnučec, voditelj Praktikuma za preradu mesa

 • Nikola Bilandžija   21.04.2023. 15:05

  Poštovani,
  II. Ustrojstvo fakulteta, Članak 6.
  Ispred Odsjeka za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju predlažem izmjenu naziva Odsjeka i pripadajućih Zavoda:
  - Naziv Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport u naziv – Zavod za održive tehnologije i obnovljive izvore energije,
  - Naziv Zavod za mehanizaciju poljoprivrede u naziv – Zavod za mehanizaciju i autonomne sustave u poljoprivredi,
  - Naziv Odsjek za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju u naziv – Odsjek za poljoprivredno inženjerstvo.
  Predložene izmjene su temeljene na znanstvenom, nastavnom i stručnom profiliranju Zavoda/Odsjeka tijekom zadnjih 20 godina.
  Lijep pozdrav

 • Jasminka Karoglan Kontić   21.04.2023. 11:46

  Članak 65 stavak 3
  Je li zaista potrebno da ugovor o izvedbi projekta potpisuju i voditelj projekta i predstojnik zavoda i pročelnik odsjeka (koordinator) i dekan. Do sada je kao odgovorna osoba sa strane Fakulteta ugovor potpisivao dekan, a ostali su potvrđivali suglasnost parafiranjem ugovora, ali nije bila praksa da svi potpisuju ugovor.

 • Jasminka Karoglan Kontić   21.04.2023. 11:45

  Članak 18, stavak 5
  Zašto se i izbor za predstavnike zaposlenika na nenastavnim radnim mjestima ne obavlja zajedno s izborom za ostala radna mjesta? Kako se predviđa da će oni birati svoje predstavnike jer iz formulacije „zaposlenici na nenastavnim radnim mjestima predaju Fakultetskom vijeću svoju listu izabranih predstavnika“ proizlazi da se za njih provodi neki drugi izborni postupak?
  članak 33
  Predlažem unijeti i stavak koji omogućava ustrojavanje integriranog prijediplomskog i diplomskog studija kako je navedeno u statutu Sveučilišta:
  „Studijski programi mogu se izvoditi i kao sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
  koji traje pet godina i njegovim se završetkom stječe najmanje 300 bodova prema ECTS-u“
  članak 40, stavak 2
  Što bi u slučaju našeg fakulteta bile „korepeticije“ koje se navode kao jedan od razloga za zapošljavaju na nastavna radna mjesta? Smatram da je taj razlog nepotrebno navoditi.

 • Jasminka Karoglan Kontić   21.04.2023. 11:44

  Članak 9, stavak 2
  Piše da „ista osoba može biti izabrana još samo jednom“ na mjesto dekana. Misli li se ovdje da u čitavom radnom vijeku netko može biti dekan dva mandata ili da može biti dekan najviše dva mandata uzastopce? Trebalo bi jasnije napisati da ne bude zabune.
  Članak 10
  stavak 1, točka 21 i stavak 3 govore o istoj stvari pa bi bilo dobro izbjeći nepotrebna ponavljanja ili barem na ta dva mjesta uskladiti nazive izvješća koje dekan podnosi FV i rektoru
  Članak 13
  stavak 4 točka 1 i stavak 5 točka 1
  Nije jasno što se događa ako je samo jedan predloženik za dekana i on nije dobio natpolovičan broj glasova. Piše da se ponavlja „izborni postupak“. Znači li to da će se na nekoj od idućih sjednica FV samo ponoviti glasovane za istog predloženika ili će se ponoviti i „postupak prikupljanja prijedloga“ (opisan u članku 12) pa se mogu javiti i novi predloženici.
  Članak 16, stavka 2
  Smatram ispravnijim da se i prodekani potvrđuju tajnim glasovanjem

 • Jasminka Karoglan Kontić   21.04.2023. 11:42

  Članak 4, stavak 15
  U zagradi se kod „proizvoda nastalih iz djelatnosti Fakulteta“ navode „lov, lovišta, i promet divljači i dr.“, Od navedenog „proizvod“ bi mogao biti jedino divljač. Lov bi bila usluga pa ako se to želi navesti, uz proizvode treba dodati i „usluge“. Pretpostavljam da Fakultet ne prodaje „lovišta“ pa to ovdje nema smisla navoditi. Ako se već izrijekom navode proizvodi i usluge, uz lov i proizvode s tim u vezi trebalo bi dodati i proizvode ostalih pokušališta, poput vina, reprodukcijskog materijala i sl. jer ovako izgleda da je lov najvažnija djelatnost Fakulteta.
  Članak 5
  U naslovu ispred popisa pokušališta i akreditiranih laboratorija treba dodati „i akreditirani laboratoriji“ pa bi naslov glasio „Na Fakultetu djeluju sljedeća Pokušališta i akreditirani laboratoriji“

 • Goran Kiš   18.04.2023. 14:14

  Članak 5.
  U popisu Pokušališta koja djeluju na Fakultetu predlažem dodavanje:
  X. Pokušalište Kudeljara u sastavu Zavoda za hranidbu životinja

  Navedeno pokušalište Kudeljara, Agronomskog fakulteta, Zavoda za hranidbu životinja, registrirano je u Registar farmi, temeljnoj bazi podataka o svim lokacijama na kojima se drže domaće životinje u RH i uvedeno kao sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja pod brojem HR60185418. Osim toga, Rješenjem Ministarstva Poljoprivrede RH, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, u navedenom objektu odobreno je provođenje pokusa na kokošima, te je upisano kao jedini korisnik za provođenje pokusa te vrste u RH, odnosno nadležno tijelo mu je dodijelio broj u upisniku; HR-POK-028.

 • Luka Brezinščak   12.04.2023. 18:34

  Članak 4.
  Djelatnosti Fakulteta:
  Predlažem dodati stavak 21. obavljanje djelatnosti profesionalnog suzbijanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama primjenom pesticida
  Navedeno je potrebno navesti kako bi se mogli upisati u Upisnik pružatelja usluga tretiranja, te ponuditi našim klijentima uslužno tretiranje sjemenskog materijala.

  Članak 11.
  Potrebno je omogućiti davanje punomoći za provođenje određenih aktivnosti, a koja nisu vezana za radna tijela fakulteta (npr. punomoć za obavljanje tehničkog pregleda vozila)
  Predlažem dodavanje stavka 5. Davanje punomoći drugim zaposlenicima
  "Dekan može ovlastiti i druge djelatnike Fakulteta u određenim predmetima u granicama svojih ovlasti davanjem odgovarajuće pisane punomoći"

 • Željka Mesić   29.03.2023. 10:11

  II. Ustrojstvo fakulteta
  Članak 6.
  S obzirom na donošenje novog Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, predlažemo izmjenu imena „Zavoda za marketing u poljoprivredi“ u „Zavod za marketing i inovacije u agrobiznisu“.
  Prijedlog temeljimo na činjenici da se djelatnici Zavoda za marketing u poljoprivredi u posljednjih desetak godina sve više bave temama usmjerenim na primjenu inovacija što je i rezultiralo uvođenjem novih modula koji se bave inovacijama u poljoprivredi i marketingu hrane. Promjena imena Zavoda za marketing u poljoprivredi u Zavod za marketing i inovacije u agrobiznisu omogućit će strateško pozicioniranje i povećanje vidljivosti u međunarodnom znanstvenom i stručnom okruženju.

 • Zoran Grgić   27.03.2023. 10:36

  U uvodu se navodi da smo sljednik jednog fakulteta, pa u članku 2, stavak 8 da smo pravni sljednik drugog. Je li uvod potreban?
  Može li se u članku 4, stavak 1, spojiti točke 18 i 19 da budu poslovi slatkovodnog i morskog ribarstva?
  Članak 5, stavak 4, jesu li nabrojana sva pokušališta, što je s V.Goricom, i kakav je status Šiljakovačke Dubrave?

Nije moguće komentirati.

Prijava korisnika

Obavezno polje.
Obavezno polje.

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice. Više o kolačićima.